Кошевалиска, ., Апасиев, ., & Максимова, . (2019). НАЧЕЛОТО НА ЗАКОНИТОСТ – НУЖЕН КОРЕКТИВ ПРОТИВ АРБИТРЕРНОСТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА. Yearbook - Faculty Of Law, 8(8). Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFL/article/view/2992