Кошевалиска, ., Апасиев, ., & Максимова, . 2019 May 27. НАЧЕЛОТО НА ЗАКОНИТОСТ – НУЖЕН КОРЕКТИВ ПРОТИВ АРБИТРЕРНОСТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА. Yearbook - Faculty of Law. [Online] 8:8