Кошевалиска, Олга, Апасиев, Димитар, AND Максимова, Елена. " НАЧЕЛОТО НА ЗАКОНИТОСТ – НУЖЕН КОРЕКТИВ ПРОТИВ АРБИТРЕРНОСТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА" Yearbook - Faculty of Law [Online], Volume 8 Number 8 (27 May 2019)