Максимова, ., & Маролов, . 2020 Jun 20. ЕТИОЛОГИЈА НА ЖЕНСКОТО ПРЕСТАПНИШТВО. Yearbook - Faculty of Law. [Online] 9:9