Максимова, Елена, AND Маролов, Дејан. " ЕТИОЛОГИЈА НА ЖЕНСКОТО ПРЕСТАПНИШТВО" Yearbook - Faculty of Law [Online], Volume 9 Number 9 (20 June 2020)