Trajkovski, A. 2013 Apr 16. Слушањето музика во рамките на музичката настава во средните општообразовни училишта во Република Македонија. Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 2:2