Trajkovski, Aleksandar. " Слушањето музика во рамките на музичката настава во средните општообразовни училишта во Република Македонија." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.125-132. Web. 20 Feb. 2020