Velickovska, R. 2013 Apr 16. Презентирање на русалиските игри на фестивалите во Република Македонија и надвор од неа. Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 2:2