Velickovska, Rodna. " Презентирање на русалиските игри на фестивалите во Република Македонија и надвор од неа." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.145-150. Web. 17 Feb. 2020