Velickovska, Rodna. " Презентирање на русалиските игри на фестивалите во Република Македонија и надвор од неа" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)