Ilik, Blagica. " Класификациски систем на традиционалните игри во делото на Љубица и Даница Јанковиќ." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.183-193. Web. 17 Feb. 2020