Ilik, Blagica. " Класификациски систем на традиционалните игри во делото на Љубица и Даница Јанковиќ" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)