Velickov, Slavco. " Улогата на наставникот во развојот на афинитетот на децата кон пијаното како инструмент." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.141-144. Web. 20 Feb. 2020