Leskova-Zelenkovska, Stefanija, & Aida Islam. " Нови трендови во музичката култура кај младата популација во Скопје, Република Македонија." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.13-20. Web. 20 Feb. 2020