Leskova-Zelenkovska, Stefanija, AND Islam, Aida. " Нови трендови во музичката култура кај младата популација во Скопје, Република Македонија" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)