Angelov, Goranco. " Музичкиот инструмент гајда и нејзините тонски карактеристики." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.159-170. Web. 22 Feb. 2020