Angelov, Goranco. " Музичкиот инструмент гајда и нејзините тонски карактеристики" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)