Stojanoski, H. 2013 Apr 16. Инструменталната пијано техника на Оливие Месиан употребена во циклусот „Дваесет погледи кон детето Исус“. Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 2:2