Stojanoski, Hristo. " Инструменталната пијано техника на Оливие Месиан употребена во циклусот „Дваесет погледи кон детето Исус“." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 2.2 (2011): pp.133-140. Web. 20 Feb. 2020