Stojanoski, Hristo. " Инструменталната пијано техника на Оливие Месиан употребена во циклусот „Дваесет погледи кон детето Исус“" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)