Jankov, Ivana. " Музичките изразни средства и нивните особености во делото „Пасакаља“ за еден херој од композиторот Томислав Зографски (1934-2000)" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 2 Number 2 (16 April 2013)