Ivanova, B. 2019 May 15. ФОРМА, ОРНАМЕНТИКА, АРТИКУЛАЦИЈА И ДИНАМИКА КАЈ ИЗБРАНИ СОНАТИ ОД ДОМЕНИКО ЧИМАРОЗА. Yearbook - Faculty of Music Art. [Online] 5:5