Ivanova, Bisera. " ФОРМА, ОРНАМЕНТИКА, АРТИКУЛАЦИЈА И ДИНАМИКА КАЈ ИЗБРАНИ СОНАТИ ОД ДОМЕНИКО ЧИМАРОЗА." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 5.5 (2018): 61-64. Web. 2 Jun. 2020