Ivanova, Bisera. " ФОРМА, ОРНАМЕНТИКА, АРТИКУЛАЦИЈА И ДИНАМИКА КАЈ ИЗБРАНИ СОНАТИ ОД ДОМЕНИКО ЧИМАРОЗА" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 5 Number 5 (15 May 2019)