Milosevik, Ivana. " ВЛИЈАНИЕТО НА ПЕЕЊЕТО ВО ХОР ВРЗ КОГНИТИВНОТО И ЕМОЦИОНАЛНОТО СПОЗНАВАЊЕ НА ДЕЦАТА." Yearbook - Faculty of Music Art [Online], 5.5 (2018): 75-79. Web. 29 May. 2020