Jordanova, Lidija. " УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ТЕОРИИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 5 Number 5 (15 May 2019)