Ilik, Blagica. " Релевантни етнокореолошки и етнолошки карактеристики на орото Ибраим Оџа, претпоставка за следење на регионалната идентификација" Yearbook - Faculty of Music Art [Online], Volume 3 Number 3 (11 September 2013)