Улогата на музичката едукација во функција на спроведување на предметот музичко образование во одделенската настава

  • Stefanija Leskova-Zelenkovska
  • Aida Islam

Abstract

Истражувањата во областа на музичкото образование во повеќето земји во светот укажуваат на исклучителното значење на овој предмет во образовниот процес. Придобивките кои произлегуваат од музичката едукација кај младата популација, според резултатите од овие истражувања може да се групираат во следниве категории: успех во општеството, успех во училиштето, успех во развивањето на интелигенцијата и успех во животот.

Published
Apr 15, 2013
How to Cite
LESKOVA-ZELENKOVSKA, Stefanija; ISLAM, Aida. Улогата на музичката едукација во функција на спроведување на предметот музичко образование во одделенската настава. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 13-20, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/145>. Date accessed: 28 feb. 2020.