Презентирање на русалиските игри на фестивалите во Република Македонија и надвор од неа

  • Rodna Velickovska

Abstract

Русалиските машки обредни поворки спаѓаат во циклусот наколедарско-новогодишни празнувања. Честопати тие биле предмет нанаучни истражувања. Скапоцени се истражувањата на Вера Кличкова (Кличкова, 1969: 377)1, Михаило Димовски (Димовски, 1974: 166), Киро Козаров (Козаров, 2010: 31) и други кои помогнаа околу реализацијата на овој труд.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
VELICKOVSKA, Rodna. Презентирање на русалиските игри на фестивалите во Република Македонија и надвор од неа. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.145-150, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/151>. Date accessed: 09 aug. 2020.