Анализа на музичко дело

  • Tome Mancev

Abstract

Анализа на музичко дело е теоретска музичка дисциплина, што ги обединува сите подрачја на музичката уметност:– продукција - творештвото,– репродукција - исполнителството,– музичката истражувачка дејност, поточно музикологијата, јавното мислење и критика,– а во поново време и менаџментот со пропагандата и аниматорството. Таквата широка кореспонденција - општење на Анализа на музичкото дело во рамките на музичката уметност придонесува да се изучува во повисок степен на образование, бидејќи услов за реална реализација е кандидатот да ги апсолвирал барем основните музички дисциплини:– хармонија, полифонија, музички форми, историја на музиката, музички инструменти, основи на оркестрацијата, да владее со еден музички инструмент најчесто пијано, историја на уметноста, социологијата,психологијата итн.

Published
Apr 16, 2013
How to Cite
MANCEV, Tome. Анализа на музичко дело. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.21-32, apr. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/161>. Date accessed: 09 aug. 2020.