Јаковлев, Златко, Цане Котески, & Душица Матета Гигова. " МЕНАЏМЕНТ НА УСЛУЖНА ДЕЈНОСТ." Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics [Online], 2.1 (2016): 151-159. Web. 11 Aug. 2020