Јаковлев, Златко, Котески, Цане, AND Матета Гигова, Душица. " МЕНАЏМЕНТ НА УСЛУЖНА ДЕЈНОСТ" Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics [Online], Volume 2 Number 1 (30 January 2017)