Ташков, Нако, AND Милосовски, Илија. " КРАТОК ОПИС НА ОСОГОВСКИОТ РЕГИОН" Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics [Online], Volume 2 Number 1 (30 January 2017)