ТУРИСТИЧКИ ЗНАМЕНИТОСТИ ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН НА МАКЕДОНИЈА

  • Цане Котески
  • Златко Јаковлев
  • Драгана Солтировска

Abstract

Североисточниот регион не е многу развиен, за
Североисточен разлика од другите, но тоа не значи
дека нема вредни места за посетување. Напротив,
природата не била себична во овој дел и навистина
ако малку истржувате и ако сакате да се зголеми
Вашето знаење ќе треба да дојдете тука. Да
почнеме првин со легендата за Батко Ѓорѓија во
Куманово, локалитет Зебарњак, Манастир Свети
Јоаким Осоговски кој претставува синоним за Крива
Паланка, локалитет Камени кукли – Куклица во
Кратово итн. Со подобрување на патиштата, со
заштита на знаменитостите, со обучен кадар и со
голем маркетинг и промоција, туризмот може да
постигне поголем развој во овој дел и луѓето да се
запознаат со богатствата кои ги нуди овој регион.

Published
Jan 30, 2017
How to Cite
КОТЕСКИ, Цане; ЈАКОВЛЕВ, Златко; СОЛТИРОВСКА, Драгана. ТУРИСТИЧКИ ЗНАМЕНИТОСТИ ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ РЕГИОН НА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Tourism and Business Logistics, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 125-137, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFNTS/article/view/1762>. Date accessed: 11 aug. 2020.