Leontik, Marija. " ТУРСКИТЕ СУФИКСИ ВО РАМКИТЕ НА ПОЛИМОРФЕМНИТЕ СУФИКСИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК" Yearbook - Faculty of Philology [Online], Volume 8 Number 10 (22 December 2018)