Velinova, Eva. " Политичката мисла и книжевното дело на Николо Макијавели во 16 - вековна Италија" Yearbook - Faculty of Philology [Online], Volume 3 Number 3 (14 November 2013)