Пинокио и шеќерното дете

  • Vesna Mojsova Chepisevska

Abstract

Оние автори кои го носат приматот на вистински авториза деца сфаќаат колку е тешко да се пишува за нив. Литературата задеца е сериозен дури и страшен предизвик за талентот на еден писател,зашто, како што вели големиот Антоан Де Сент-Егзипери, писателоттреба да се сети како му изгледал светот кога бил дете. Овој мој тексте обид да се покаже како преку добрата литература за деца може да сеповеде една борба против жестокиот атак на визуелните медиуми. Имено,и телевизијата и компјутерските игри во кои се задлабочуваат денешниведеца се нешто што треба да се прифати како неминовност на духотна времето, ама тие, априори поагресивни медиуми, ќе им бидатпомалку силни „противници“ на уметностите, ако им претходичитањето. И тоа – читањето на приказни со сликовници во коистатичноста на илустрацијата ќе го овозможи потребното време и заразговор и за вистинско восприемање на убавината на текстот, велиЈадранка Владова. Овој текст е и обид преку филмскиот да се навратимеи на малку подзаборавениот книжевен Пинокио, но да се потсетиме и намакедонскиот Пинокио!
Published
Nov 18, 2013
How to Cite
MOJSOVA CHEPISEVSKA, Vesna. Пинокио и шеќерното дете. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 239-248, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/714>. Date accessed: 05 dec. 2019.