ИВАНОВСКА, Билјана; КУСЕВСКА, Марија; ДАСКАЛОВСКА, Нина. ГОВОРНИОТ ЧИН БАРАЊЕ И МОДАЛНОСТА КАКО НЕГОВА КАРАКТЕРИСТИКА ВО МЕЃУЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ИЗУЧУВАЧИ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 247-253, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1635>. Date accessed: 05 dec. 2019.