КУЗМАНОВСКА, Драгана; ШЕКЕРИНОВА, Емилија. ТЕХНОЛОГИИ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 449-456, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1659>. Date accessed: 14 july 2020.