Кузмановска, Драгана, & Емилија Шекеринова. " ТЕХНОЛОГИИ ВО СОВРЕМЕНАТА НАСТАВА ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 449-456. Web. 14 Jul. 2020