Методијески, Дејан, & Костадин Голаков. " ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 555-563. Web. 23 Aug. 2019