Методијески, Дејан, AND Голаков, Костадин. " ПРЕГЛЕД НА ПОЗНАЧАЈНИТЕ ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ" ФИЛКО / FILKO [Online], Volume 1(12 January 2017)