ПРОДАНОВСКА, Весна. ВАЖНОСТА И ПРИОДИТЕ ПРИ ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА АНГЛИСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 775-783, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1697>. Date accessed: 11 july 2020.