Продановска, Весна. " ВАЖНОСТА И ПРИОДИТЕ ПРИ ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР ВО ИЗУЧУВАЊЕТО НА АНГЛИСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК." ФИЛКО / FILKO [Online], 1 (2016): 775-783. Web. 7 Dec. 2019