САНДЕВА, Васка; ДЕСПОТ, Катерина. АРХИТЕКТОНСКИ ЗАВЕСИ ВО ПРОСТОР ПРИЧИНА ЗА ДРАМАТИЧНОСТ ВО ПРОСТОР. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 817-824, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1701>. Date accessed: 21 sep. 2018.