СИМОСКА, Силвана. ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКИ ЗАЕМКИ И/ИЛИ ЛАЖНИ ПАРОВИ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 839-855, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1704>. Date accessed: 05 dec. 2019.