Тернова, . (2017). ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А. МАРИЕНГОФА В РОМАНЕ «ЕКАТЕРИНА». ФИЛКО / FILKO, 1, 951-957. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1715