ТРАЈКОВА, Мира. АКЦИОНА ПЕРСПЕКТИВА ВО УЧЕБНИЦИТЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК : AGENDA И VITE. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], v. 1, p. 1017-1028, jan. 2017. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/1721>. Date accessed: 14 dec. 2019.