Голаков, Костадин, & Емил Ниами. " СТИЛОТ НА ПРЕВОДОТ НА ДРАМАТА НА А. П. ЧЕХОВ „ВИШНОВАТА ГРАДИНА“ ОД МАРИЈА НАЈЧЕВСКА-СИДОРОВСКА." ФИЛКО / FILKO [Online], (2018): 95-102. Web. 4 Aug. 2020