Голаков, Костадин, AND Ниами, Емил. " СТИЛОТ НА ПРЕВОДОТ НА ДРАМАТА НА А. П. ЧЕХОВ „ВИШНОВАТА ГРАДИНА“ ОД МАРИЈА НАЈЧЕВСКА-СИДОРОВСКА" ФИЛКО / FILKO [Online], (28 January 2019)